Smart Green Station
Smart Green Station

Miljövänliga Mötesplatser

SMARTA INTERAKTIVA LÖSNINGAR

Cykelparkering & busstationer
med interaktiva funktioner

Se vår katalog

Smart Green Station – vi utvecklar ekologiska och interaktiva stationer

Vi vill etablera interaktiva och miljöanpassade mötesplatser. Varje modul är en klimatsmart anläggning utrustad med el, wifi, laddstationer för Cyklister, scootrar mm, USB-uttag, direktuppspelning av data, sensorer, natbelysning, kommunikations möjlighet och trevliga träffpunkter.

PROJEKTET BIDRAR TILL

MILJÖVÄNLIGA OMGIVNINGAR

Städer och andra bebyggda miljöer ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och bidra till en bättre regional och global miljö. Natur- och kulturvärden behöver nyttjas och utvecklas.

Byggnader och anläggningar ska vara placerade, utformade och anpassade för miljön. SGS bidrar till långsiktig förvaltning av mark, vatten och andra viktiga resurser.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

FN: s ramkonvention för klimatförändringar säger att nivån på växthusgaser i atmosfären måste stabiliseras på en nivå som innebär att människors inverkan på klimatsystemet inte kommer att vara farligt.

Förändringar måste ske på ett säkert sätt och i en takt som tar hänsyn till att biologisk mångfald bevaras, att livsmedelsproduktion säkerställs och att andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

FRISK LUFT

Luften ska vara så ren att människors hälsa inte äventyras. Djur, växter och kulturella värden får inte heller komma till skada.

Följ de principer som fastställts av The Breathe Life-kampanjen från Världshälsoorganisationen, FN: s miljö och klimat- och ren koalition.

Katalog över våra moduler

SÅ MYCKET MER ÄN EN MÖTESPLATS

SGS – Där mötesplats blir viloplats

Vi utvecklar interaktiva och miljöanpassade mötesplatser, cykelparkeringar och busshållplatser som även fungerar som viloplatser och gröna oaser.

Varje modul är en klimatsmart anläggning utrustad med el, wifi, laddstationer, USB-uttag, direktuppspelning av data, sensorer, solpaneler och sittplatser. Här förvandlas möten och väntan till vila och andrum i grön oas.

De olika platserna kan kommunicera med varandra i ett användargränssnitt som enkelt kan användas av besökaren.

Om SGS

VAD VI GÖR OCH VAD VI BIDRAR MED

Från idé till färdig produkt

Alla mötesplatser, så som cykelparkeringar och busstationer, borde vara mer än en mötesplats. Dessutom borde de vara hållbara och klimatsmarta. Det är en förutsättning för en bättre urban framtid. I våra moduler kommer energin från solceller på taket som ger ström till de olika delarna av stationen; telefonladdare, uppvärmda sittplatser, radio, övervakningskameror, sensorer för väderprognos, trafiklägesinformation, varningssystem och annan befintlig och kommande IOT-teknik.

En annan smart och kreativ funktion för stationerna är att de kan kommunicera med varandra. Liveförbindelser gör det möjligt för människor vid olika stationer att interagera och kommunicera med varandra, t. ex genom olika spel.

Smart Green Station är så mycket mer än en busstation eller cykelparkering. Här kan vi hämta andan en stund och åtehämta oss efter en lång dag. En klimatsmart oas där vi är skyddade från väder och vind. En harmonisk plats där vi kan känna oss säkra och vara uppkopplade medan vi väntar på en buss, laddar batterierna till cykeln eller bara träffar en vän

Stationerna efterliknar ett träd som med sina grenar ger oss skydd – i form av sittplatser och komfort. Smart Green Station bidrar till en bättre framtid i harmoni med naturen.

Beskrivning

Smart Green Station utvecklar interaktiva och klimatsmarta busshållplatser och cykelparkeringar som på samma gång är en möjligheternas mötesplats. SGS vill göra dessa platser till en grön oas där vi kan mötas och vila en stund. Ladda batterierna – i dubbel bemärkelse. Samtidigt som cykelbatteriet laddas får människor en stunds återhämtning. Uppkopplade såklart. Alltid redo för nästa steg.

Varje modul är utrustad med solpaneler, el, wifi, laddningsstationer, usb-uttag, livestreamad data, sittplatser och växter. De olika hållplatserna kan kommunicera med varandra genom ett användargränssnitt som enkelt kan användas av besökaren.

De klimatsmarta hållplatserna bidrar till en grönare och skönare stadsmiljö. Små oaser utspridda i staden – en vänlig plats där vi ska känna oss trygga även om vi väntar ensamma mitt i natten.

Vi kallar dem Smart Green Stations (SGS).

Mål

En investering i Smart Green Station resulterar i minskad elproduktion. Med långsiktiga planer för en beständig elförbrukning och klimatsmart utveckling.

Smart Green Station bidrar till en bättre och mer hållbar stadsutveckling genom gröna mötesplatser – där uppkoppling och interaktion möter vila och reflektion. En grönare och bekvämare livsstil.

Smart Green Station bidrar till att Sverige uppnår de globala målen för hållbar utveckling.

Här ges möjligheten att gå först och vara pionjärer inom området – genom att välja ett klimatsmart och ekonomiskt alternativ för elproduktion.

Smart Green Station – möjligheternas mötesplats – för en hållbar framtid.

Vinster

Hälsovinsterna med Smart green Station är flera. Genom grönare mötesplatser vill vi bidra till att förbättra folkhälsan och livskvaliteten för både nuvarande och kommande generationer.

Den ekonomiska vinsten med Smart Green Station innebär att kommuner långsiktigt minskar sina kostnader. Viktiga resurser kan på så vis läggas på andra samhällsnyttiga ändamål.

Smart Green Station är ett nätverk av interaktiva noder som förutom att producera energi har flera tekniska vinster. Det är ett klimatsmart system anpassat för att producera grön energi och samtidigt gynna teknisk innovation.

Framtiden

I grunden finns ren energi (solceller) och således minskad elförbrukning. Det bidrar till att utbilda människor i miljöfrågor.

Smart Green Stations interaktiva system ger människor ett renare, hälsosammare och mer underhållande liv.

Sensorer och IoT (Internet of Things) ger kommuner bättre och större möjligheter till lokal översikt av funktionalitet och statistik.

BILDGALLERI