Smart Green Station

katalog över våra moduler

så mycket mer än en mötesplats

 

SGS – där mötesplats blir viloplats 

 

Vi utvecklar interaktiva och miljöanpassade mötesplatser, cykelparkeringar och busshållplatser som även fungerar som viloplatser och gröna oaser.  

Varje modul är en klimatsmart anläggning utrustad med el, wifi, laddstationer, USB-uttag, direktuppspelning av data, sensorer, solpaneler och sittplatser. Här förvandlas möten och väntan till vila och andrum i grön oas. 

De olika platserna kan kommunicera med varandra i ett användargränssnitt som enkelt kan användas av besökaren.